گزارش تخلف در پارسیتال :

ایجاد رانت برای اشخاص خاص

مثال: کارمند پارسیتال با ایجاد شرایطی غیر عادی برای برخی از اشخاص، به آنها امتیازی نامتعارف داده است.

سوء استفاده کارکنان از موقعیت، اختیارات و دسترسی‌ها

مثال: کارمند پارسیتال با استفاده از دسترسی ها و اختیارات خود کالاهای فاقد لیبل وزارت بهداشت را پذیرش و ثبت کند.

دریافت یا پرداخت رشوه یا هدیه

مثال: شخصی در داخل یا خارج از شرکت برای انجام کاری خارج از روال تعریف شده پارسیتال، درخواست رشوه کند.

سرقت اطلاعات خصوصی اشخاص

مثال: ارسال ایمیل یا پیامک از سوی افراد ناشناس و ارائه اطلاعات محرمانه و شخصی به بهانه های مختلف نظیر فروش ربات.

سایر تخلفات

موضوعاتی که طبق تعریف فوق تخلف محسوب شده اما در گزینه های بالا جای نمی گیرند.

لازم به تاکید است این سیستم صرفا برای گزارش تخلفات تعبیه شده است؛ بنابراین خواهشمند است برای ارسال موضوعاتی که به عملیات شرکت مربوط میشود (نظیر گزارش کالای غیراصل، قیمت گذاری اشتباه، گزارش کالای تکراری و ….) از سایر فرم های تعبیه شده استفاده نمایید. همچنین سیستم گزارشگری نباید در جهت ایجاد اتهامات دروغین علیه دیگران مورد استفاده قرار گیرد، و اطلاعات غیر واقعی نباید تعمداً گزارش شود.

شایان ذکر است تنها گزارشاتی که حاوی یک تخلف بوده و مدارک و مستندات معتبر داشته باشد، مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

فرم ثبت بازخورد

لطفا جهت ثبت پیشنهادات انتقادات و گزارش تخلف فرم زیر را تکمیل فرمایید