شرایط مرجوعی کالا

چنانچه پس از ثبت سفارش، از خرید خود منصرف شدید و یا پیش از ارسال نیاز به تغییر در سفارش داشتید، در ساعات کاری اعلام شده درخواست خود را به واحد پشتیبانی پارسیتال از طریق شماره تلفن 38410050-051 اطلاع دهید.

اگر در هنگام تحویل از کالاهای دریافتی خود ناراضی بودید، می توانید درخواست مرجوعی خود را به واحد پشتیبانی پارسیتال اطلاع دهید. پس از تایید نهایی توسط کارشناسان پارسیتال مطابق آیین نامه مرجوعی و در صورت احراز شرایط، کالای مذکور مرجوع خواهد شد.

به منظور مرجوع کردن یک سفارش باید نکات زیر را مد نظر قرار داد:

شرایط مجاز برای مرجوع کردن کالا :

 1. عدم تطابق کالاهای دریافتی با اقلام سفارش گذاری شده
 2. اشکال در سلامت، ضمانت و اصالت کالا
 3. ناقص بودن سفارش و یا مخدوش بودن بسته بندی اقلام سفارش
 4. بسته بندی کالا در هنگام مرجوعی باید کاملا سالم بوده و قابل فروش باشد.
 5. چنانچه در هنگام تحویل گرفتن کالا متوجه وجود یکی از اشکالات فوق شدید موضوع را فورا به واحد پشتیبانی پارسیتال اطلاع دهید.
 6. ما از پذیرش کالاهایی که بدون هماهنگی مرجوع شده باشند معذوریم.
 7. برای هر سفارش فقط یک بار امکان ثبت مرجوعی وجود دارد و پس از ثبت مرجوعی ، امکان برگشت دادن اقلام دیگر همان سفارش وجود ندارد.

مراحل مرجوع نمودن کالا

 1. ثبت درخواست مرجوعی از طریق تماس با واحد پشتیبانی پارستال با شماره تماس 38410050-051
 2. بررسی درخواست توسط کارشناسان پارسیتال جهت احراز شرایط اولیه مرجوعی
 3. تماس واحد پشتیبانی با مشتری و هماهنگی جهت برگشت کالا 
 4. قرار دادن فاکتور خرید در درون بسته بندی کالا 
 5. تحویل کالا به پست
 6. بررسی و اعلام نظر توسط کارشناسان با توجه به وضعیت کالایی که به انبار پارسیتال رسیده
 7. در صورت تایید مرجوعی، معادل مبلغ برگشتی به اعتبار حساب کاربری مشتری در پارسیتال افزوده می شود.
 8. در صورت تمایل مشتری به دریافت وجه فاکتور مرجوعی، کارشناسان پارسیتال برای هماهنگی جهت واریز وجه با وی تماس خواهند گرفت.